Kinderen van Nieuw en Meer | TM-KvNM

TimeMachine - Een reeks virtuele kunsttentoonstellingen

Sinds de oprichting in 1998 kenmerkt 'Nieuw en Meer', het ateliercomplex gelegen op een schiereiland ingeklemd tussen het Nieuwe Meer en de Ringvaart, zich door een aaneenschakeling van initiatieven van uiteenlopende aard. Naast een groot aantal festivals en tentoonstellingen op het terrein die zich in een aantal gevallen kon verheugen op aandacht van de landelijke media, zijn er verschillende ‐ vaak zeer inspirerende ‐ ideeën ontwikkeld over de ruimtelijke invulling van het terrein die om diverse redenen (nog) niet ten uitvoer zijn gebracht.
Zowel de tentoonstellingen/ manifestaties als de diverse plannen die in de loop der jaren zijn ontwikkeld ten aanzien de ruimtelijke invulling van het terrein hebben hun sporen achtergelaten en het ateliercomplex gemaakt tot wat het heden ten dage is.

In 2013 vierde het Nieuw en Meer-complex haar 25-jarig jubileum. Naar aanleiding hiervan ontstond het idee om een aantal tentoonstellingen en manifestaties opnieuw tot leven te brengen op hun oorspronkelijke locaties in een virtuele omgeving, waarbij gebruik wordt gemaakt van Augmented Reality technieken.

TimeMachine - Kinderen van Nieuw en Meer [2015]

TM-AR | KvNM

33 panelen, met foto's en verhalen van kinderen die zijn opgegroeid onder kunstenaars met een atelier op het Nieuw en Meer-complex

Het jongste project binnen de reeks TM-AR is Kinderen van Nieuw en Meer. Een fotoproject van fotograaf Thomas Lenden en beeldend kunstenaar Else van der Burgt over de kinderen die in de afgelopen 25 jaar op ateliercomplex Nieuw en Meer zijn geboren en opgegroeid.
Het fotoproject bestaande uit een groot aantal banieren die verspreid over het hele terrein tijdens het festival 'Nieuw en Meer 25 jaar' te zien geweest, zijn wegens groot succes in opdracht van stichting Kunstuitingen Nieuw en Meer door Odile Lemstra virtueel in beeld gebracht binnen het Layar platform.
https://www.layar.com/layers/nieuwenmeer

TimeMachine - Atelier Malkovich [2013]

TM-AR | A.M.

8 gebouwtjes, schaal 1:2, in real-time en in 3 dimensies

Sinds de zomer van 2013 kan publiek met toegang tot Smartphone of Tablet de manifestatie 'Atelier Malkovich'(2008), die kan worden gerekend tot één van de hoogtepunten uit de artistieke geschiedenis van het ateliercomplex, (opnieuw) komen bezoeken.
https://www.layar.com/layers/nieuwenmeer