Atelier Malkovich - ideeënprijsvraag

Ideeënprijsvraag Atelier Malkovich

Een experimentele architectuurtentoonstelling:
8 ateliergebouwen gerealiseerd als modellen met een schaal van 1:2;
Een kunstmanifestatie:
8 kunstinstallaties in deze gebouwen / schaalmodellen;
Ter gelegenheid van:
20 jaar kunstenaarscomplex Nieuw en Meer – Amsterdam
16 augustus tot 28 september 2008

Inleiding
Nieuw en Meer is een groot ateliercomplex aan de rand van Amsterdam. Het uitgestrekte terrein van 3,7 hectare ligt ingeklemd tussen de westkant van het Nieuwe Meer en de Ringvaart. Op een vloeroppervlak van ca. 9000m2 zijn een kleine 100 kunstenaars en aanverwante bedrijven gevestigd.

Het complex biedt sinds 1988 een werkplek aan een gevarieërd gezelschap van kunstenaars, vormgevers,architecten, fotografen en bedrijven zoals maquettebouw, timmer- en staalwerkplaatsen enz.. Uitzonderlijk is Nieuw en Meer alleen al vanwegen het feit dat het terrein nog steeds geheel zelfstandig wordt beheerd en bestuurd. Sinds enige tijd spelen op het terrein van Nieuw en Meer ideeën omtrent nieuwbouw, de uitbreiding van het beschikbare vloeroppervlak en het mogelijke gebruik ervan. Het erfpachtcontract met de Gemeente Amsterdam biedt hiervoor de mogelijkheid.

Wij willen door deze prijsvraag de nog vage plannen een wat concreter gezicht geven. Atelier Malkovich zou een concrete aanzet voor een mogelijke inhoudelijke invulling, bestemming en exploitatie van nieuwe atelierruimte op ons terrein kunnen zijn: een cluster van zelfstandige, zeer individuele en architectonisch hoogwaardige ateliergebouwen, gebruikt voor een internationaal artist in residence programma.
De tijdelijke expositie van grote schaalmodellen als aanzet voor het echte bouw- en cultuurproject. Het visioen van een reeks hoogstaande zelfstandige en zeer diverse guesthouses, die alleen al in architectonisch opzicht een attractie, niet alleen voor buitenlandse jonge kunstenaars als toekomstige gebruikers, maar ook voor een groter in experimenteel bouwen geinteresserd publiek zou kunnen zijn.

Opdrachtomschrijving
Locatie en opgave:
De locatie is gesitueerd aan de Oude Haagseweg 51, 1066BV, Amsterdam;
Nieuw en Meer heeft een voorterrein, een weiland met een oppervlak van ca. 7000 m2 zonder noemenswaardige bebouwing. Dit gebied is slechts toegankelijk via een eigen hekwerk en werd in het verleden gebruikt voor uiteenlopende evenementen, feesten enz. Hier worden de resultaten van Atelier Malkovich geëxposeerd. Hedendaagse kunstenaars beantwoorden nog maar zelden aan het klassieke beeld van de met met olieverf, etsnaald, klei, marmer of staal worstelende eenling. Veel hedendaagse kunst ontstaat in de toeëigening door kunstenaars van media als fotografie, video, internet, theater, het geschreven woord of reclame. De hedendaagse kunstenaar opereert in een ontgrensd werkgebied waar disciplines en media in elkaar vervagen. De exclusief ambachtelijke schilder of beeldhouwer is eerder uitzondering dan regel. Wellicht enigszins gechargeerd geformuleerd heeft de actuele kunstenaar vooral drie dingen nodig voor zijn artistiek bestaan: Een Apple laptop, een digitale camera en een KLM gold card.

Programma van eisen
Verplichte elementen:
Ruimtelijk: maximale afmetingen: 100m2 vloeroppervlak, hoogte gebouw max. 6 meter; een substantieel kleinere maatvoering is, naar gelang van de ontwerpintenties, vanzelfsprekend ook mogelijk.
Het ontwerp dient i.v.m. de mogelijke presentatie en realisatie technisch uitvoerbaar te zijn.
Nadrukkelijk wordt gevraagd om voorstellen die op experimentele wijze vorm willen geven aan de omschreven ideële problematiek.
Trefwoorden in dit verband zijn flexibiliteit, mobiliteit, tijdelijkheid, kleinschaligheid, bruikbaarheid, experiment, ecologie .....
Niet verplichte elementen:
Gezien de ligging van het terrein van Nieuw en Meer aan het water is ook een half 'amfibisch' ontwerp mogelijk. Bij een realisatie als model in een schaal van 1:2 (zie onder 13) zou het gebouw dan wel niet op het beoogde tentoonstellingsterrein, maar aan de Haarlemmer Ringvaart gesitueerd moeten worden. Ook een ontwerp die zich in zijn intenties richt op de werkplaats van een specifiek soort kunstenaar (b.v. fotograaf, musicus enz.) is mogelijk, eveneens inzendingen die gebaseerd zijn op ecologisch bouwen.

Doelstellingen
Het in de publieke aandacht brengen van de onder 1.1 omschreven problematiek. De stimulatie van vernieuwende ideeën op dit gebied. De realisatie van acht door een vakjury gekozen ontwerpen als model in een schaal van 1:2 voor een tijdelijke expositie.

Beoordelingscriteria
De inzendingen worden beoordeeld op basis van de onderstaande criteria: Kwaliteit, vernieuwing, op originele wijze aansluiten bij de omschreven vraagstukken.

Jury
De inzendingen worden beoordeeld door een jury bestaande uit de volgende leden:
Hans Aarsman (fotograaf en schrijver);
Luc Deleu (architect, hoogleraar architectuurtheorie);
Tom Frantzen (architect, docent academie van bouwkunst, Amsterdam);
Jorinde Seijdel (kunsthistorica, hoofdredacteur OPEN;)
Barbara Visser (kunstenaar);
Dirk van Weelden (schrijver);

Holger Nickisch, Stefan Strauß, november 2007